Chaoyang

Chaoyang plášť 26×1 3/8 (590-37) H-406 27 tpi černý
Chaoyang plášť Victory 27,5×2,10 30tpi (Single)
Chaoyang plášť Zippering 29×2,20 120tpi (Silica Control) Tubeless Ready, kevlar
Chaoyang duše 26×1,95/2,125 (47/57-559) AV 33 mm
Chaoyang plášť Victory 29×2,10 27tpi (Single)
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5134 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5135 27 tpi černý
Chaoyang plášť City 700x35C 60tpi Rhino Skin (E-bike50)
Chaoyang duše Superlight 29×1,75/2,1 (47/52-622) FV 40 mm
Chaoyang duše Superlite 700×18/23C (622/630) FV 48 mm
Chaoyang duše 24×1 3/8 (37-540) AV 33 mm
Chaoyang plášť Zippering 29×2,00 30tpi (Single)
Chaoyang plášť Hydra 27,5×1,95 30tpi
Chaoyang plášť Gravel MT 700x38C (40-622) 120tpi kevlar
Chaoyang plášť Speed Shark 700x25C (30-622) 60tpi
Chaoyang plášť Tour 700x40C 60tpi Rhino Skin (E-bike50), reflex
Chaoyang plášť Victory 29×2,20 30tpi (Single)
Chaoyang plášť 700x35C (622-37) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang plášť Cougar 29×2,25 30tpi (Single)
Chaoyang plášť Phantom Dry 29×2,20 60 TPI (Single) Tanwall
Chaoyang plášť 20×1,75(406-47) H-506 27 tpi černý
Chaoyang plášť 20×2,125 (406-54) H-501 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang plášť Hydra 26×1,95 (559-50) H-5150 60 tpi černý
Chaoyang plášť Hydra 27,5×1,95 60tpi (2C-MTB) Shark Skin
Chaoyang plášť Speed Shark 700x25C (25-622) 30tpi
Chaoyang plášť Victory 26×2,10 60tpi (2C-MTB) Shark Skin
Chaoyang plášť Viper 700x28C (30-622) 60tpi H-479 Silica training K3
Chaoyang plášť 700x40C (622-42) H-5113 27 tpi černý
Chaoyang plášť 700x40C (622-42) H-5126 27 tpi černý
Chaoyang plášť Flying Diamond 27,5×1,50 60tpi Shark Skin
Chaoyang plášť Grand Canyon 27,5×2,80 60tpi (2C-MTB)
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5133 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5150 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-539 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-566 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×2,10 (559-52) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×2,10 (559-52) H-5152 27 tpi černý
Chaoyang plášť 700x32C (622-32) H-480 27 tpi černý
Chaoyang plášť 700x32C (622-32) H-481 27 tpi černý

Top