Chaoyang

Chaoyang plášť Hydra 27,5×1,50 60tpi (2C-MTB)
Chaoyang plášť 700x38C (622-40) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang plášť Gravel GP 40-622 (700x38C) 60tpi
Chaoyang duše 28″ 700×38/45C (38/45-622/630) AV 33 mm
Chaoyang plášť Victory 27,5×2,20 30tpi (Single)
Chaoyang plášť Victory 29×2,10 27tpi (Single)
Chaoyang plášť 700x35C (622-37) H-5113 27 tpi černý
Chaoyang plášť 700x35C (622-37) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang duše 26×1,95/2,125 (50/54-559) FV 40 mm
Chaoyang duše 26×1,95/2,125 (50/54-559) FV 48 mm
Chaoyang duše 27,5×2,10/2,25 (52/57-584) AV 33mm
Chaoyang duše 20×1,95/2,125 (50/54-406) AV 33 mm
Chaoyang duše 12 1/2 x 2 1/4 (62-203) AV 33 mm 42 st
CHAOYANG-Duša 24×1,95-2,125 AV (50/54-507) Černá
CHAOYANG-16×1.95-2.125 AV33 (50/54-305) barevná
CHAOYANG-Duša 27,5×2,1/2,25 AV40 (52/57-584) /Vel27,5 Černá
CHAOYANG-26×1,95/2,125 DV EP-2 (50/54-559) Černá
CHAOYANG-Duša 24×1.95 -2.125 AV (50/54-507) Černá
CHAOYANG-Duša 29×2,10/2,25 FV48 (52/57-622/630) Černá
CHAOYANG-Duša 20×1,95/2,125 AV (50/54-406) Černá
CHAOYANG-29×2,10/2,25 AV40 (52/57-622/630) Černá
CHAOYANG-26×1,95/2,125 FV48 (50/54-559) Černá
CHAOYANG-24×1,95/2,125 AV48 (50/54-507) SEALANT Černá
Chaoyang plášť Zippering 29×2,20 120tpi (Silica Control) Tubeless Ready, kevlar
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5134 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5135 27 tpi černý
Chaoyang plášť City 700x35C 60tpi Rhino Skin (E-bike50)
Chaoyang duše Superlight 29×1,75/2,1 (47/52-622) FV 40 mm
Chaoyang duše Superlite 700×18/23C (622/630) FV 48 mm
Chaoyang duše 24×1 3/8 (37-540) AV 33 mm
Chaoyang plášť Gravel MT 700x38C (40-622) 120tpi kevlar
Chaoyang plášť Speed Shark 700x25C (30-622) 60tpi
Chaoyang plášť Tour 700x40C 60tpi Rhino Skin (E-bike50), reflex
Chaoyang plášť 20×1,75(406-47) H-506 27 tpi černý
Chaoyang plášť 20×2,125 (406-54) H-501 27 tpi černý
Chaoyang plášť 26×1,95 (559-50) H-5129 27 tpi černý
Chaoyang plášť 700x40C (622-42) H-5126 27 tpi černý
Chaoyang plášť Hydra 26×1,95 (559-50) H-5150 60 tpi černý
Chaoyang plášť Victory 26×2,10 60tpi (2C-MTB) Shark Skin
Chaoyang plášť Viper 700x28C (30-622) 60tpi H-479 Silica training K3

Top